Okno cookies

czwartek, 12 lipca 2012 19:18

Przetargi

 

Protokół z przebiegu przetargu z dnia 12.11.2012r.

Protokół z przebiegu przetargu

Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.11.2012r.

Sprzedaż samochodu X-Trail

 


 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Zakup samochodu terenowego dla potrzeb Urzędu Żeglugi Śródlądowej

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.07.2012:  

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:  

SIWZ zakup samochodu

 

Informacja o wynikach postępowania

Informacja o wynikach postępowania

 

Poprawiony: sobota, 01 grudnia 2012 18:18