Okno cookies

WAŻNE! Ta strona używa cookies dla zapewnienia możliwie najwyższej jakości działań informacyjnych. Dzięki plikom cookies pozyskujemy statystyczne informacje na temat oglądalności serwisu oraz wiedzę o jego obszarach cieszących się szczególnym zainteresowaniem. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają nam lepiej wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom informacyjnym. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania oraz warunki dostępu do plików w przeglądarce na Twoim komputerze.
Żeglarska książeczka pracy

1. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie żeglarskiej książeczki pracy członka załogi statku żeglugi śródlądowej
(Dz.U. Nr 70, poz. 651)

2. Wymagane dokumenty (załączniki wymagane do wniosku)

  1.   dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do pracy na statkach żeglugi śródlądowej,

  2.   świadectwo o stanie zdrowia, stwierdzające zdolność do pracy na statkach żeglugi śródlądowej,

  3.   dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm oraz przedłożyć do wglądu dowód osobisty albo paszport.

W przypadku braku dokumentu kwalifikacyjnego zawodowego uprawniającego do pracy na statkch żeglugi środlądowej lub morskiej , osoba ubiegająca się o wpis młodszego marynarza powinna dodatkowo przedłożyć  dokument stwierdzający odbycie podstawowego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na statkach, wydany przez armatora statku.

 

3. Opłata: 30 zł